چهارشنبه, 27 تير 1397
کارمندان
                                            
نام ونام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن تماس                                   
          پست الکترونیکی                 
        
حسن رحیمی نسب                    
                کارمند آموزش                  
5212
 
   تریا علیان
 کارشناس آموزش
5212
 
   طاهره طالب زاده
کارشناس آموزش
5212-5213
 
   مهرداد خادم زاده
امین اموال
5246
 
   هدیه هواشمی
 مسئول دبیرخانه
 5204  
   شهناز صدری پور شهرضا
 اپراتور رایانه
 5204  
   نسرین احمدی بابادی
 کارشناس پژوهشی
 5249  
   پیمان هاشمی
نامه رسان
   
   محمد صادق بیت مشعل
 کارشناس گروه رفتار حرکتی
 5209  beytmashal@gmail.com
   راشین غفوری
 کارشناس امور ورزشی
 5236  
   داریوش حسام پور
 حسابدار  5208  
   غلامرضا پیربابا
 کارشناس تربیت بدنی
 5247  
   فرشید بلارک
 فضای سبز
 5204  
 
   مریم فرجی
 کارشناس گروه مدیریت
   
   ابراهیم رمضان احمدی
 مسئول برق
   
   سید علی صیاحی
 مسئول سالن شهید تندگویان
 5218  
   علی شعبانی فرد
 کارشناس    
   صادق طالقانی
 کارشناس گروه فیزیولوژی
  5206  
   مریم کبیری نیا
مسئول کتابخانه
 5210  
   عبد النبی محیسنی
 انباردار
 5219  
   احمد اخلاقی
خدمات    
   حسین چنانه
 فضای سبز
   
   عباس حیدری
 فضای سبز
   
   عبدالکریم زبیدی
 خدمات  5201  
   نبی شاخی
 فضای سبز
   
   عادل مطرودی
 خدمات    
   نادیه مطرودی
 خدمات    
   سعید بنی صالح-علی صیاحی
 خدمات    
   عبود چلداوی
 فضای سبز
   
   ابرایسم طاهری
 خدمات    
         

شماره تلفن دانشکده تربیت بدنی :3369512-0613

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8