خرید از نمایشگاه کتاب تهران (شهر آفتاب اردیبهشت 1395)

خرید از نمایشگاه کتاب تهران (شهر آفتاب اردیبهشت 1395)


خرید از نمایشگاه کتاب تهران (شهر آفتاب اردیبهشت 1395)

با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

تعداد 400 عنوان کتاب فارسی جدید و همچنین کتاب الکترونیکی لاتین از نمایشگاه شهر آفتاب در سال جاری با تخصیص 8 میلیون تومان بودجه خریداری و جهت تجهیز کتایخانه در حال فهرست نویسی و آماده سازی می­باشند، عناوین جدید به زودی جهت بهره­ برداری اساتید محترم و دانشجویان دانشکده در معرض دید قرار خواهند گرفت.