پاسداشت زحمات و تلاش های اساتید بازنشسته دانشکده علوم ورزشی

پاسداشت زحمات و تلاش های اساتید بازنشسته دانشکده علوم ورزشی


پاسداشت زحمات و تلاش های اساتید بازنشسته دانشکده علوم ورزشی

با سلام و احترام،
باستحضار می رساند به منظور پاسداشت زحمات و تلاش های اساتید بازنشسته دانشکده علوم ورزشی از بدو تاسیس تاکنون، مقرر شده در روز دوشنبه ( مورخ ۱۹. ۲. ۱۴۰۱) ساعت ۱۱ تا ۱۴ مراسم نکوداشت  این عزیزان در سالن سمینار دانشکده برگزار شود.