40966

40966
 

            

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : دکتر محمد رمی

 مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی (فیزیولوژی)

مرتبه علمی :استاد یار

سال تولد : 1365

محل تولد :

پست الکترونیکی :M.rami@scu .ac.ir

 

تلفن داخلی :

 

تلفن مستقیم :

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )