31775

31775
 

            


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : عبدالرحمن مهدی پور

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی ورزشی)

مرتبه علمی :دانشیار پایه 32، رسمی قطعی

سال تولد : 1336/11/04

محل تولد : دزفول

پست الکترونیکی :

 

تلفن داخلی : 5255

 

تلفن مستقیم :33333209-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )