17582

17582


 

Untitled-1.jpg

 

تاریخچه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت مربوط به رشته تربیت بدنی با تاسیس دانشگاه در سال 1334شروع شد و همواره بخشی از فعالیت های آموزشی دانشجویان به شمار می رفت ، تا اینکه در سال 1353 فعالیت های آموزشی و فوق برنامه حول محور گروه تربیت بدنی در درون دانشکده علوم تربیتی شکل گرفت در سال 1354گروه تربیت بدنی به مرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی تغییر نام داد . در سال 1356 اولین دوره کارشناسی در رشته تربیت بدنی با تعداد 90 دانشجو از از طریق امتحان ورودی نظری و عملی ایجاد شد و از آن سال به بعد تا به حال هر ساله تعدادی دانشجو پذیرفته و  تعدادی فارغ التحصیل میگردنددر  سال 1356 مجوز تاسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی داده شد این دانشکده در سال 1356 علاوه بر دوره کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد نیز دانشجو پذیرفت . در سال 1358 مجوز تشکیل سه گروه آموزشی به نام های گروه فیزیولوژی ورزشی ، روانشناسی ورزشی ، و گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی صادر گردید . و این گروهها همانند سایر گروه های دانشگاه کار خود را شروع کردند ...