16822

16822


 

 

 

 

دکتر غلامرضا پیر بابا

 

 

سوابق تحصیلی

عضویت در مجامع علمی

دروس تدریس شده

تعدادمقالات ارایه شده در مجامع علمی داخلی یا خارجی

 

طرحهای تحقیقاتی انجام شده یا در دست اقدام

کتابهای ترجمه وتالیفی به چاپ رسیده یا در دست چاپ

پایان نامه ها