36640

36640
 

            


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : دکتر عبدالحمید حبیبی

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی)

مرتبه علمی :دانشیار

سال تولد : 1339/02/18

محل تولد : تهران

پست الکترونیکی :

 

تلفن داخلی : 5256

 

تلفن مستقیم :33333209-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )