36642

36642
 

            


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : دکتر

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی)

مرتبه علمی :

سال تولد : 

محل تولد :

پست الکترونیکی :


تلفن داخلی : 

تلفن مستقیم :33333209-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )