33107

33107


                           
                   
                   

نام‌ و نام‌خانوادگی:  صادق طالقانی

سال تولد:1361

 

محل تولد : اهواز

 

تلفن داخلی:  5206

پست الکترونیکی:  s_taleghani@yahoo.com

 

مدرک تحصیلی: کارشناس تربیت بدنی