38459

38459
 

            


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : دکتر رسول عابدان زاده

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی تربیت بدنی (روانشناسی ورزشی)

مرتبه علمی : استاد یار

سال تولد : 

محل تولد :

پست الکترونیکی :

 

تلفن داخلی :

 

تلفن مستقیم :

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )