25814

25814


کلینیک حرکات اصلاحی و طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

 کلینیک حرکات اصلاحی و طب ورزش در آذر ماه سال 1387 توسط استاندار محترم استان خوزستان جناب آقای دکتر حجازی و هیئت رئیسه محترم دانشگاه شهید چمران اهواز افتتاح گردید، کاربرد این واحد در خصوص شناسایی و پیش گیری از بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی در دانشجویان این دانشگاه و راه کارهای درمان این ناهنجاری ها می باشد. این کلینیک مجهز به تجهیزاتی نظیر:

1)  اسپینال موس، 2) دستگاه سنجش ترکیب بدن (  body composition)، 3) کیت گونیاتر،

4) کیت نیروسنج، 5) دستگاه پد اسکوپ ( سنجش قوس های کف پا )،

6) صفحه شطرنجی (تست نیویورک)، 7) دستگاه سنجش بینایی،

8) دستگاه سنجش تعادل ایستا و پویا، 9) دستگاه سنجش انعطاف پذیری، 10) تردمیل و... می باشد.