25809

25809


 

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه دانشکده

 

دستگاه موشن آنالایزر

فورس پلیت

دوچرخه کار سنج

نوار گردان

اسپیرومتر

دوچرخه مونارک

دستگاه نوار قلب

تعادل سنج

دستگاه ترکیبات بدن

 

Picture2.jpg