تاریخچه دانشکده ترببیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت مربوط به رشته تربیت بدنی با تأسیس دانشگاه در سال 1334شروع شد و همواره بخشی از فعالیت­های آموزشی دانشجویان به شمار می­رفت، تا این­که در سال 1353 فعالیت­های آموزشی و فوق برنامه حول محور گروه تربیت بدنی در درون دانشکده علوم تربیتی شکل گرفت در سال 1354گروه تربیت بدنی به مرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی تغییر نام داد. در سال 1356 اولین دوره کارشناسی در رشته تربیت بدنی با تعداد 30 دانشجو از طریق امتحان ورودی نظری و عملی ایجاد شد و از آن سال به بعد تا به حال هر ساله تعدادی دانشجو پذیرفته و  تعدادی فارغ التحصیل میگردند. در سال 1356 مجوز تأسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی داده شد این دانشکده در سال 1356 علاوه بر دوره کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد نیز دانشجو پذیرفت. در سال 1358 مجوز تشکیل سه گروه آموزشی به نام­های گروه فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی، و گروه مدیریت و برنامه­ریزی ورزشی صادر گردید. و این گروه­ها همانند سایر گروه­های دانشگاه کار خود را شروع کردند...