ریاست دانشکده

نام‌ و نام‌خانوادگی : دکترامین خطیبی

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تربیت بدنی(مدیریت و تربیت بدنی ورزشی)

تلفن مستقیم :۳۳۳۳۳۲۰۹-۰۶۱

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )