ابقاء مدیریت در دانشگاه شهید چمران اهواز

ابقاء مدیریت در دانشگاه شهید چمران اهواز


ابقاء مدیریت در دانشگاه شهید چمران اهواز

در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز،  دکتر عبدالحمید حبیبی عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم ورزشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی "فیزیولوژی ورزشی" این دانشکده ابقاء شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این حکم  آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 8 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال دیگر در سمت « مدیرگروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی » دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ابقاء می‌گردید .

انتظار می رود همسو با برنامه های توسعه دانشگاه و دانشکده و گروه، نسبت به برنامه ریزی و هدایت هوشمندانه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان براساس مقررات دانشگاه و رعایت سلسله‌مراتب اداری، مطابق با آیین‌نامه شرح وظایف و اختیارات اعلام‌شده اقدامات مقتضی را پیش‌بینی و اجرا نمایید .

 امید است در پرتو عنایت خداوند متعال در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید .