اطلاعیه مصاحبه داوطلبان دکترای سال 1400

اطلاعیه مصاحبه داوطلبان دکترای سال 1400


اطلاعیه مصاحبه داوطلبان دکترای سال 1400

اطلاعیه مصاحبه داوطلبان دکترای مدیریت ورزشی سال 1400

لینک داوطلبان گروه مدیریت ورزشی

 

http://meeting.scu.ac.ir/sport-managment/

ساعت مصاحبه از ساعت 9 تا 14 روزهای 18 و 19 خرداد ماه می باشد.

خانم فرجی با شماره 09169250600 پاسخگوی داوطلبان خواهد بود.

اطلاعیه مصاحبه داوطلبان دکترای فیزیولوژی ورزشی سال 1400

لینک گروه فیزیولوژی ورزشی:

 

http://meeting.scu.ac.ir/sport-physiology/

روزهای مصاحبه تاریخ ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ خرداد ماه از ساعت ۹-۱۳ خواهد بود.

همچنین خانم مریم فرجی با شماره 09169250600 پاسخگوی سوالات داوطلبان خواهند بود.

 

۱. لازم است همه داوطلبان  برنامه ادوبی کانکت را روی کامپیوتر خود نصب نمایند.
 ۲. نوبت دهی به داوطلبان جهت ورود به اتاق مصاحبه در ادوبی کانکت پس از پایان بارگذاری مدارک در سامانه انجام خواهد شد و از طریق سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.

آدرس سایت دانشکده:
https://fpess.scu.ac.ir/