انتصاب دکتر سیّدحسین مرعشیان به سمت مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

انتصاب دکتر سیّدحسین مرعشیان به سمت مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی


انتصاب دکتر سیّدحسین مرعشیان به سمت مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

طی حکمی  از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر سیّدحسین مرعشیان عضو هیئت‌علمی دانشکده تربیت بدنی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی این دانشکده منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 8 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به عنوان « مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی » دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب می‌گردید .

انتظار می‌رود همسو با برنامه‌های توسعه دانشگاه و دانشکده و گروه، نسبت به برنامه‌ریزی و هدایت هوشمندانه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان براساس مقررات دانشگاه و رعایت سلسله‌مراتب اداری، مطابق با آیین‌نامه شرح وظایف و اختیارات اعلام‌شده اقدامات مقتضی را پیش‌بینی و اجرا نمایید .

 امید است در پرتو عنایت خداوند متعال در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید .