بازبینی رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با نگاه #اشتغال و #کارآفرینی

بازبینی رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با نگاه #اشتغال و #کارآفرینی


بازبینی رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با نگاه #اشتغال و #کارآفرینی
رویکرد اصلی در بازنگری برنامه‌های درسی رشته مدیریت ورزشی، ایجاد قابلیت اشتغال و کارآفرینی در دانشجویان است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی دکتر محمدحسین قربانی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی اعلام کرد، کارگروه برنامه‌ریزی درسی رشته مدیریت ورزشی باهدف بازنگری و اصلاح دروس رشته مدیریت ورزشی در حال فعالیت است.
وی افزود، یکی از اتفاقات مهم در بازنگری دروس دوره کارشناسی رشته تربیت‌بدنی، اضافه شدن درس کارآفرینی است و این نگاه در دوره کارشناسی ارشد نیز مورد تأکید است به‌طوری‌که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این کارگروه، بررسی و بازنگری در گرایش‌ها و دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با تأکید بر توسعه دانش و قابلیت‌های اشتغال و کارآفرینی در دانشجویان در دستور کار قرار دارد.
دبیر کارگروه برنامه‌ریزی درسی رشته مدیریت ورزشی ادامه داد: علاوه بر این، ساماندهی و قطب‌بندی دانشگاه‌ها و جهت‌دهی اعضای هیات علمی به سمت تخصص گرایی و همچنین تصمیم سازی درزمینهٔ توزیع گرایش‌ها و اعطای مجوزهای مربوط به دوره‌های مختلف مدیریت ورزشی از دیگر مأموریت‌های این کارگروه است.
دکتر قربانی اظهار امیدواری کرد، باوجود برخورداری اساتید برجسته در این کارگروه و با بهره‌گیری از پتانسیل‌های سایر اساتید توانمند رشته مدیریت ورزشی، گام‌های مؤثری در راستای توسعه کیفی این رشته برداشته شود.
  اعضای این کارگروه عبارت‌اند از: دکتر محمد احسانی استاد، دانشگاه تربیت مدرس (مدیر کارگروه)، دکتر نجف آقایی، دانشیار دانشگاه خوارزمی، دکتر سید عماد حسینی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دکتر صدیقه حیدری نژاد، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر رحیم رمضانی نژاد، استاد دانشگاه گیلان، دکتر سعید صادقی بروجردی، استاد دانشگاه کردستان، دکتر فرزام فرزان، دانشیار دانشگاه مازندران، دکتر محمدحسین قربانی، استادیار پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (دبیر کارگروه)، دکتر سارا کشکر، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر مهرداد محرم زاده، استاد دانشگاه محقق اردبیلی و دکتر بهرام یوسفی، دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه