برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین(ع)در دانشکده تربیت‌بدنی

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین(ع)در دانشکده تربیت‌بدنی


گزارش تصویری

برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین(ع)در دانشکده تربیت‌بدنی