تاریخچه گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

تاریخچه گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی


  فعالیت های وابسته به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با تأسیس دانشگاه در سال 1334 شروع شد و همواره بخشی از فعالیت های آموزشی دانشجویان به شمار می­رفت ؛ تا اینکه در سال 1353 فعالیت­های آموزشی و فوق برنامه در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی حول محور گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در درون دانشکده علوم تربیتی شکل گرفت. در سال 1354 گروه تربیت بدنی به مرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی تغییر نام داد. در سال 1356 اولین دوره کارشناسی در رشته تربیت بدنی با تعداد 90 دانشجو از طریق امتحان ورودی نظری و عملی ایجاد شد و از آن سال به بعد ، تا به حال هر ساله تعدادی دانشجو پذیرفته و تعدادی فارغ التحصیل می­گردند.

    در سال 1356 مجوز مشروط تأسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گرفته شد. این دانشکده در سال 1356 علاوه بر دوره کارشناسی ، در دوره کارشناسی ارشد نیز سه دانشجو  پذیرفت. در سال 1358 مجوز تشکیل  گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی صادر گردید و این گروه همانند سایر گروه­های دانشگاه، کار خود را شروع کردند.