تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان کشور به مقام سوم مسابقات جهانی ترکیه دست‌یافت

تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان کشور به مقام سوم مسابقات جهانی ترکیه دست‌یافت


تصاویر

تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان کشور به مقام سوم مسابقات جهانی ترکیه دست‌یافت