جدول جلسات دفاع سال 95 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

جدول جلسات دفاع سال 95 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی


جدول جلسات دفاع سال 95 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

جدول جلسات دفاع سال 95 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گروه فیزیولو ژی ورزشی

 محل برگزاری

تاریخ دفاع

روز و ساعت دفاع

                                   عنوان

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی

سالن سمینار

1395/06/24

چهارشنبه

10/30 صبح

مقایسه اثر شش هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر قدرت، استقامت بر توان عضلانی دست دانشجویان دختر تربیت بدنی

دکترمسعود نیکبخت

مژده خواجه لندی

سالن سمینار

1395/06/24

چهارشنبه

12/30 ظهر

تاثیر تمرین مقاومتی بر سطح مقطع حجم عضلانی و برخی شاخص های کاتوبولیک و آنابولیکی خونی در مردان سالمند و جوان

دکتر رنجبر

رئوف نگارش

 

 

 

 

 

سمعی بصری

1395/06/27

شنبه

8/30 صبح

مقایسه تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا به تمرین مقاومتی ،تداومی بر بیان MIR205 ، وزن Vegf در موش های مبتلا به سرطان سینه

دکترسعید شاکریان

زیبا رضایی

سمعی بصری

1395/06/27

شنبه

10/30 صبح

تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح لیپتوآدیپونکتین و متابولیسم انسولین زنان چاق

دکترروح الله رنجبر

مطهره مختارزاده

سالن سمینار

1395/06/27

شنبه

12/30 ظهر

مقایسه اثر تمرین HIT با حجم کم و زیاد در عملکرد هوازی و بی هوازی دختران غیرفعال

دکتر روح الله رنجبر

زینب ابوالفتحی

سالن سمینار

1395/06/28

یکشنبه

8/30 صبح

تاثیر فعالیت حاد و مزمن پیلاتس بر سطوح آیریزین سرمی و شاخص مقاومت انسولین زنان چاق

دکتر روح الله رنجبر

رضوان خیراندیش

سالن سمینار

1395/06/28

یکشنبه

12/30

مقایسه اثر تمرین هوازی-مقاومتی و ترکیبی روی برخی فاکتورهای انعقادی خون دانشجویان پسر غیرفعال

دکترسعید شاکریان

سید عرفان فاخری

 

 

 

 

سالن سمینار

1395/06/28

یکشنبه

14 ظهر

مقایسه اثر دو نوع فعالیت هوازی و بی هوازی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و لاکتات هیدروژن دانشجویان پسر چاق و نرمال

دکترسعید شاکریان

اسما سلیمانی

سالن سمینار

1395/06/28

یکشنبه

16 بعدازظهر

مقایسه اثر شش هفته تمرین مقاومتی با وبدون انسداد عروق بر سطوح پروتئین واکنش گر و لاکتات هیدورژناز دانشجویان دختر تربیت   بدنی

دکتر حبیبی

مهسا پرسش

سالن سمینار

1395/06/29

دوشنبه

8/30 صبح

تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت، زنجبیل بر CH-CRP و کراتین کیناز سرم در پاسخ یک جلسه فعالیت برون گرای وامانده ساز در دختران دارای اضافه وزن

دکتر سعید شاکریان

حلیمه وحدت پور

سالن سمینار


1395/06/29

دوشنبه

10/30 صبح

مقایسه رکورد شنای سرعت و استقامت دختران شنا گر در صبح و عصر متعاقب مصرف گافئین

دکتر رنجبر

فاطمه حسینی نژاد

 

 

 

 

 

سالن سمینار

1395/06/29

دوشنبه

12/30 ظهر

تاثیر هشت هفته تمرینات طناب زنی بر آدیپونکتین مقاومت به انسولین و برخی شاخص های آنتروپومتریک دختران چاق 11-9 ساله

دکتر عبدالحمید حبیبی

سوسن موسوی

سالن سمینار

1395/06/29

دوشنبه

14 ظهر

تاثیر مکمل یاری ویتامین Eو اسد چرب امگا3، بر استرس اکسید ایتو همراه با یک جلسه فعالیت تناوبی بیشینه در دانشجویان پسر فعال

دکتر سعید شاکریان

محمد اسفندیاری

سالن سمینار

1395/06/29

دوشنبه

15/30ظهر

تاثیر دو نوع فعالیت حاد اکسنتریک و کانسنتریک بر میزان آیریزین سرم و شاخص مقاومت بر انسولین در زنان چاق غیرفعال

دکتر سعید شاکریان

فرانک بلاغی

سالن سمینار

1395/06/29

دوشنبه

17/30 بعدازظهر

تاثیر 8هفته تمرینات مقاومتی با شدت های مختلف در سطوح آنزیم های کبدی مردان مبتلا به کبد چرب

دکتر مسعود نیکبخت

عباس خلیلی

 

 


 

گروه فتار حرکتی

محل برگزاری

تاریخ دفاع

روز و ساعت دفاع

 

عنوان

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی

سالن سمینار

1395/06/27

شنبه

9 صبح

تاثیر استروپ بر دوره ی پاسخی روانشناختی در جوانان و سالمندان

دکتر بوشهری +دکتر دانشفر

سعید آلبوغبیش

سالن سمینار

1395/06/27

شنبه

10/30صبح

تاثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خودکارآمدی دانش آموزان کم توان ذهنی

دکتر بوشهری

آمنه اورکی

سالن سمینار

1395/06/28

یکشنبه

10/30 صبح

تاثیر موسیقی ریتمیک بر عوامل عصبی و حرکتی هماهنگی دودستی مداوم ساده و پیچیده

دکتر بوشهری

بهمن حسین زاده

سالن سمینار

1395/06/29

دوشنبه

12/30ظهر

 

دکتر بوشهری

معصومه آذرشب

سالن سمینار

1395/06/31

چهارشنبه

10/30صبح

تاثیر تناوب خود گفتاری و سن بر یادگیری مهارت پاس بسکتبال

دکتر بوشهری

مریم داودی

سالن سمینار

1395/06/31

چهرشنبه

12/30ظهر

 

دکتر بوشهری

محمد فتح اللهی


 

محل برگزاری

تاریخ دفاع

روز و ساعت دفاع

 

عنوان

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی

سالن سمینار

1395/06/20

شنبه

9صبح

تاثیر یک دوره آموزش کارآفرینی بر نگرش و اشتغال دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر حیدری نژاد

عاطفه صابری

سالن سمینار

1395/06/23

سه شنبه

9صبح

نقش مولقه های سازمان یادگیرنده بر چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

دکتر حیدری نژاد

قاسم منوچهری

سالن سمینار

1395/06/23

سه شنبه

10/30صبح

بررسی و شناسایی سبک های تصمیم گیری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در خرید پوشاک ورزشی

دکتر حیدری نژاد+دکتر خطیبی

معصومه عبدلی

سالن سمینار

1395/06/23

سه شنبه

12/30ظهر

ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش و پروزش استان خوزستان

دکتر حیدری نژاد + دکتر مرعشیان

مهرداد منوچهری

سالن سمینار

1395/06/24

چهارشنبه

9صبح

ارتباط میزان استفاده از فناوری اطلاعات و روشهای نوین تدریس بر اثر بخشی دبیران متوسطه تربیت بدنی شهر اهواز

دکتر حیدری نژاد

ایوب عسکری

سالن سمینار

1395/06/29

دوشنبه

10/30صبح

بررسی موانع وراهکارهای توسعه ومنابع مالی ورزش بانوان

 

دکتر حیدری نژاد

الهام هاشمی