دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز رتبه یک آزمون دکتری تربیت بدنی را کسب کرد

دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز رتبه یک آزمون دکتری تربیت بدنی را کسب کرد


دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز رتبه یک آزمون دکتری تربیت بدنی را کسب کرد

اصغر بیرانوند دانشجوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز موفق شد در کنکور امسال رتبه یک دکتری گرایش "رفتار حرکتی" را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، اصغر بیرانوند در سال 83 مقطع کارشناسی و در سال 88 مقطع کارشناسی ارشد را در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به پایان رساند.

گفتنی است سال گذشته نیز رئوف نگارش دانشجوی این دانشکده توانست در مقطع دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی رتبه یک کشوری را در آزمون سراسری به دست آورد.