صدور حکم ابقاء رئیس دانشکده تربیت بدنی و عوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

صدور حکم ابقاء رئیس دانشکده تربیت بدنی و عوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز


صدور حکم ابقاء رئیس دانشکده تربیت بدنی و عوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر صدیقه حیدری‌نژاد عضو هیئت‌علمی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، به مدت دو سال دیگر در سمت ریاست این دانشکده ابقاء شد.

متن این حکم بدین شرح است:

نظر به‌مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 6  آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دوسال دیگر در سمت رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ابقاء می‌گردید.

انتظار می‌رود همسو باسیاست‌های و راهبردهای توسعه آموزش عالی در نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های توسعه دانشگاه در جهت دستیابی دانشگاه به جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه‌ای با ارتقای کمی و کیفی دانشکده از طریق جلب مشارکت و هم‌فکری همکاران، با محوریت سه رسالت بنیادین آموزش، پژوهش و ارائه خدمات هدفمند و سودمند به جامعه و بهره‌گیری از شیوه‌های علمی برنامه‌ریزی، با اولویت حفظ مصالح و منافع مادی و معنوی دانشگاه همراه با قانون‌گرایی و انضباط اداری و مالی، در اجرای سیاست‌های دانشگاه در قالب طرح و اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، اقدام نمایید. امید است در پرتو عنایت خداوند متعال موفق و مؤید باشید.