عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان شد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان شد


عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان شد
دکتر سید حسین مرعشیان عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت دوسال به عنوان رئیس هیئت‌ ورزش‌های دانشگاهی استان خوزستان انتخاب شد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در سومین دوره انتخابات رئیس هیئت ورزش ‏های دانشگاهی استان خوزستان به ریاست دکتر دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزش ‏های دانشگاهی، دکتر سید حسین مرعشیان با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس هیئت ورزش‏ های دانشگاهی استان خوزستان انتخاب شد .

در این مراسم دکتر دهخدا، بیان کرد: هیئت ورزش دانشگاه‌های کشور به منظور برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه فعالیت و گسترش فرهنگ ورزش در دانشگاه‌ها تأسیس‌شده است .

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، افزود: رویکرد هیئت ورزش دانشگاهی همسو کردن فعالیت ورزشی کلیه دانشگاه‌ها و تقویت ورزش قهرمانی و همگانی در سطح دانشگاه‌ها است .

در ادامه دکتر مرعشیان عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت : فعالیت های تیمی جزو اولویت‌های کاری در استان خواهد بود و امیدوارم با حمایت مدیران بخش‌ها بتوانم برنامه‌های خود را در هیئت عملیاتی کنم .