هفتمین نشست شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پزوهشی ورزش کشور

هفتمین نشست شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پزوهشی ورزش کشور


هفتمین نشست شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پزوهشی ورزش کشور


به دعوت پژوهشگاه تربیت بدنی هفتمین نشست شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پژوهشی ورزش کشور روز شنبه 21 اسفند ماه از 8:30 الی 14:30 به میزبانی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه روسای دانشکده ها و مدیران گروه های علوم ورزشی دولتی سراسر کشور به همراه مسئولین کمیته برنامه ریزی آموزش عالی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری علوم ورزشی، و دبیران انجمن های علمی سه گانه علوم ورزشی شرکت داشتند. مواردی نظیر وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی و مشکلات پیش روی آنان در ارائه خدمت به جامعه و بررسی موانع قانونی، ضرورت برگزاری آزمون عملی برای داوطلبان ورود به رشته علوم ورزشی، طرح جابجایی برخی از گرایش های علوم ورزشی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وظایف عملکرد و انتظارات از انجمن های علمی در حوزه علوم ورزشی و نحوه ارائه دروس تربیت بدنی عمومی 1 و 2  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.