کسب رتبه 20 دکتری توسط دانشجوی علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران

کسب رتبه 20 دکتری توسط دانشجوی علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران


کسب رتبه 20 دکتری توسط دانشجوی علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران

خانم مهری درخشان دانشجو فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد متولد1338 در سن 57 سالگی موفق به کسب رتبه 20 دکتری علوم ورزشی در کشور شده است. دانشکده علوم ورزشی کسب این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می کند.