17453

17453


 

 

 

اطلاعات شخصی

پروین زونیا

متولد 1349

متاهل

کارشناس آموزشی

سوابق تحصیلی

کارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه تربیت معلم تهران

عضویت در مجامع علمی

دروس تدریس شده

دروس عملی: تربیت بدنی ا و2 ، بسکتبال، آمادگی جسمانی

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی

طرحهای تحقیقاتی انجام شده یا در دست اقدام

پایان نامه ها