36643

36643
 

            


 

نام‌ و نام‌خانوادگی :

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی)

مرتبه علمی :دانشیار

سال تولد : 

محل تولد : 

پست الکترونیکی :


تلفن داخلی :

 

تلفن مستقیم :33333209-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )