37623

37623
 

            


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : مهدی صیفوریان


 مدرک تحصیلی : فوق لیسانس تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزی ورزشی)

مرتبه علمی :مربی

سال تولد : 

محل تولد : لرستان - بروجرد

پست الکترونیکی :

 

تلفن داخلی :

 

تلفن مستقیم :

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )