38438

38438
 

            


 

نام‌ و نام‌خانوادگی : مریم جان بزرگی

 مدرک تحصیلی : فوق لیسانس (فیزیولوژی ورزشی)

مرتبه علمی :مربی

سال تولد : 

محل تولد : 

پست الکترونیکی :

 

تلفن داخلی :

 

تلفن مستقیم :33333209-061

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی (RMS )