اعضای هیئت علمی

عبدالحمید حبیبی

عبدالحمید حبیبی

عبدالحمید حبیبی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3336316
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میثم ابراهیمی تاثیر مصرف مکمل ال کارنیتین بر سطح اسیذ لاکتیت خون و مسافت طی شده روی تردمیل متعاقب یک فعالیت هوازی در مانده ساز در دانشجویان ورزشکار کارشناسی ارشد 1388/06/23
معصومه ابراهیمی اثرتمرین هوازی حاددرسه نوبت (صبح،عصر،شب) برمیزان غلظت کورتیزول سرم خون دردانشجویان دخترغیرفعال کارشناسی ارشد 1394/06/24
سارا ابوعلی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بیشینه بر بیان ژن لپتین در رت های مبتلا به دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد
فردوس احدی مقایسه اثر 6 هفته ای تمرینات قدرتی و تحریک الکتریکی بر میزان قدرت عضله ی چهارسر رانی دختران بسکتبالیست شهر اهواز کارشناسی ارشد 1390/07/23
ایرج احمدی بررسی میزان ناهنجاری‌های اندام فوقانی دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهواز و پیشنهاد ورزشهای اصلاحی به آنها کارشناسی ارشد 1382/01/01
محمدرضا ایزدی بررسی اثر تمرینات ورزشی HIIT و تداومی، بر بازسازی و عملکرد عصبی-عضلانی آسیب VML در عضله تیبیالیس قدامی رت های نر با استفاده از داربست زیستی غشای آمنیوتیک و سلول های بنیادی مشتق شده از بافت چربی دکتری 1398/11/27
زهرا اسحاقی چالشتری اثر4 هفته تمرینات هوازی بر وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی از پارامترهای خونی در موش های در معرض ریزگردهای محیطی کارشناسی ارشد 1397/12/07
افشون پور-محمدطاهر تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح آپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/31
مژگان اقامحمدی تاثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر تغییرات سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد 1394/06/25
سهیل امینی زاده تعیین نقش PDK4 و ERRα در سازگاری های ناشی از تمرین استقامتی در متابولیسم لیپید در عضله اسکلتی رت های نر دیابتی دکتری
هاشم بیات بررسی میزان همبستگی آزمون‌های یک مایل راه رفتن کلین و 12دقیقه ره رفتن-دویدن کوپر با آزمون‌های بروس روی نوار گردن و آستراند روی نوار گردن در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی کارشناسی ارشد 1383/01/01
قادر بازیار تأثیر یک شب بی خوابی بر هورمون لپتین، هماهنگی عصبی - عضلانی، تعادل ایستا وزمان عکس العمل در ورزشکاران و غیرورزشکاران کارشناسی ارشد 1391/07/29
سمیه بالوی بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب هوازی برروی برخی از شاخص های اساسی عملکرد ریوی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1392/07/17
احسان برهمند اثر یک دوره تمرینات مقاومتی با شدت بالا و پایین و ترکیبی بر قدرت و توان پایین تنه و بالا تنه دانشجویان پسر فعال کارشناسی ارشد 1396/07/03
مهسا پرسش مقایسه تأثیر دو و شش هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر سطوح پروتئین واکنشگر C و لاکتات دهیدروژناز دختران تربیت‌بدنی کارشناسی ارشد 1395/10/19
مریم تیموری مقایسه برخی شاخص های تنفسی درسه سطح اکسایش چربی متعاقب یک جلسه تمرین فزاینده دردانشجویان دختر فعال دانشگاه چمران اهواز کارشناسی ارشد 1392/07/21
مرتضی جوادی پور تاثیر حل کیف با وزن های مختلف بر تغییرات الکترومیوگرافی عضلات تنه دانش آموزان پسر دوازده سال کارشناسی ارشد 1388/06/23
محمد حامدی فر بررسی نیروهای عکس العمل زمین و فعالیت های الکتریکی عضله در لحظه فرود با سه نوع کفش با کف متفاوت در فوتبالیستهای پسر دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1389/06/28
محمدعلی حسن پور اثر تمرین حاد مقاومتی همراه با مصرف مکمل BCAA و تلقین مصرف آن بر سطح تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول دانشجویان فعال کارشناسی ارشد 1395/09/17
معصومه حسن پور بررسی تاثیر شش هفته حرکات اصلاحی بر میزان قوس کمر دختران (18-15) ساله شهر ملاثانی کارشناسی ارشد 1383/01/01
حمید خاکسار بلداجی بررسی و مقایسه میزان شیوع ناهنجاری‌های ستون فقرات با معلولیت نابینایی و ناشنوایی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی و راهنمایی متوسطه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
معصومه خواجویی نژاد تاثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع دو کارشناسی ارشد 1394/06/22
مهدی خوبی بررسی و مقایسة‌ چهارنوع فعالیت‌های زیرپیشینه تک جلسه‌ای بر میزان تغییرات فشار خون بیماران مرد میانسال(55-40) مبتلا به پرفشاری خونی در شهرستان کاشان کارشناسی ارشد 1385/01/01
مهدی خوبی اثر پیاده روی حاد اینتروال با محدودیت جریان خون بر غلظت پروتئین های 4EBP1، MAPK و میوستاتین عضله اسکلتی مردان غیرفعال دکتری
مهری درخشان نژاد تاثیر 8 هفته تمرینات ایروبیک بر نیمرخ لیپیدی دختران 12-10 سال دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد 1394/06/30
محمدطاهر دریکوندیان اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی تناوبی با استراحت فعال و غیر فعال بر آمادگی هوازی و بی هوازی بازیکنان بسکتبال نخبه جوان کارشناسی ارشد 1391/07/16
شجاع دهقان نژاد مقایسه اثر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی بر ترکیب بدن و VO2MAX دانش آموزان پسر چاق 13 تا 15 سال کارشناسی ارشد 1396/04/14
حامد رضایی نسب تاثیر دی کلرواستات (DCA) بر متابولیسم کتون بادی ها بعد از تمرین استقامتی در عضله قلب موش های نر دیابتی دکتری 1398/06/26
محمد رمی مقایسه مقادیر بیشینه اکسیداسیون چربی، تعیین شدت فعالیت برای رسیدن به مقدار بیشینه اکسیداسیون چربی و رابطه آن با vo2max طی انجام یک تمرین درمانده ساز در دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار کارشناسی ارشد 1390/04/05
امیر زارعی اثر یک جلسه مبارزه تکواندو همراه با مکمل گلوتامین بر سطوح کورتیزل ،تستوسترون و ایمونوگلوبین A مرد ان تکواندوکار کارشناسی ارشد 1396/12/05
مریم زارع نژاد اثر 4هفته تمرین هوازی بر سطوح نیتریک اکساید،برخی ویژگی های الکترو فیزیولوژیک و پارامترهای همودینامیک قلب موشهای در معرض ریزگردهای محیطی کارشناسی ارشد 1397/12/08
اعظم زرین کلاه مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده بر میزان ابزدایی،برخی شاخص های خونی و عملکرد حرکتی دختران ورزشکار شهر اهواز کارشناسی ارشد 1392/04/02
احسان سلطانی تاًثیرهشت هفته تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر غلظت هورمون رشد وتستسترون بدنسازان مرد مبتدی کارشناسی ارشد 1394/06/28
شیوا شاهرخیان تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر بیان ژن های مرتبط با ام اس، شاخص های قلبی- عروقی و اسکلتی- عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کارشناسی ارشد 1395/11/20
شیوا شاهرخیان مقایسه اثر تمرینات مقاومتی با زمان بندی خطی و غیر خطی بر برخی عوامل مرتبط با رشد عضلانی، ترکیب بدنی و فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان مبتلا به سرطان سینه دکتری
اسما طاهری تاثیر شش هفته تمرین استقامتی بر شاخص های آپوپتوز و وضعیت آنتی اکسیدان مخچه در موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت تجربی دکتری 1399/04/09
اسماء طاهری تاثیر بازگشت به حالت اولیه درآب با سه دمای مختلف بعد از شنای 200متر بر سرعت دفع اسید لاکتیک خون دانشجویان دخترفعال دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1391/07/03
محمد طحان بررسی رابطه ناهنجاری‌های اندام فوقانی با برخی جنبه‌های روانی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شوش‌دانیال کارشناسی ارشد 1383/01/01
منوچهر ططری بررسی و مقایسة علل وقوع آسیب‌های ورزشی در بین دانشجویان ورزشکار پسر منتخب برخی رشته‌های ورزش دانشگاه شهید چمران کارشناسی ارشد 1385/01/01
حافظ عیناوی برسی اثر حاد تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل پری ورک اوت بر پاسخ هورمون های تستوسترون رشد و کورتیزول مردان فعال کارشناسی ارشد 1397/12/08
غلامیان - لیلا مقایسه مقادیر بیشینه اکسیداسیون چربی و سطوح لاکتات خون متعاقب انجام فعالیت هوازی با دو شدت مختلف در دانشجویان دختر مبتلا به کف پای صاف و نرمال . کارشناسی ارشد 1393/06/29
فاطمه فخری پای برجی مقایسه تاثیر 4 هفته تمرین پلایومتریک با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی مارکرهای بیوشیمیایی استخوان دختران غیر فعال کارشناسی ارشد 1395/11/10
نرجس فردین مقایسه ی اثر 3 روش تمرین قدرتی بر میزان افزایش قدرت عضله ی کوادری سپس در فوتبالیست های مرد شهرستان هفتگل کارشناسی ارشد 1389/06/31
مصطفی قاسمی راد مقایسه اثر یک جلسه تمرین رقابتی همراه و بدون استفاده از سونا بر میزان آبزدایی و شاخص های هماتولوژیکی کشتی گیران نخبه خوزستان کارشناسی ارشد 1392/01/01
اسماعیل کدخدایی اعتبار یابی آزمون هشت ضلعی هوازی دانش آموزان با روش تحلیل گازهای تنفسی بر روی دستگاه تردمیل. کارشناسی ارشد 1392/07/29
علی کمون زاده اثر یک جلسه تمرین درمانده‌ساز همراه مصرف داروی ویتامین روی سیستم ایمنی و برخی فاکتورهای خون موش صحرایی نر کارشناسی ارشد 1384/01/01
سمیرا گلابی مقایسه میزان کنترل پوسچرال پویا، متعاقب انجام دوی 540 متر در دانش آموزان دختر دارای کف پای صاف و نرمال کارشناسی ارشد 1391/07/22
زهرا لجم اورک رابطهBMI با اکسایش چربی متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی با دو شدت متفاوت در دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1390/07/11
سعید مرادی تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر VEGF، آنزیم گلوتایتون پراکسیداز و کاتالپسی رت های مدل پارکینسونی کارشناسی ارشد
مسعود مرادی تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر NGF ، شاخص های اکسیدان/آنتی اکسیدان و تعادل رت های مدل پارکینسون کارشناسی ارشد
مرادی-زهرا مقایسه مقادیر MFO ، Fatmax و سطوح لاکتات هنگام دویدن با شدت های ثابت و فزاینده در دانشجویان دختر تمرین کرده دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد 1393/06/29
مجید مردانیان قهفرخی تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی متفاوت بر سطوح سرمی آیریزین، انسولین و گلوکز در مردان دارای اضافه وزن کارشناسی ارشد 1395/10/13
زهرا مکوندی تاثیر فعالیت هوازی مزمن بر GIP ترکیب بدن ،نیم رخ لیپیدی و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد 1397/12/20
حمید ملکشاهی نیا بررسی اثر مکمل روی و نانو ذرات روی بر پارامترهای هماتولوژیکی خون متعاقب شش هفته فعالیت ورزشی استقامتی در موش صحرایی نر بالغ کارشناسی ارشد 1391/07/09
اکرم منظم نژاد بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب هوازی بر برخی شاخص های قلبی عروقی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1392/07/08
موسی مهراوران بررسی تأثیر دو نوع تمرین با شدت¬های مختلف بر تغییرات حساس ترین شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری¬های قلبی- عروقی (hs-CRP)، در ورزشکاران و غیرورزشکاران دانشگاه چمران اهواز. کارشناسی ارشد 1389/04/12
سوسن موسوی تاثیر 8 هفته تمرینات طناب زنی بر آدیپونکتین ، حساسیت به انسولین و برخی شاخصهای آنتروپومتریک دردختران چاق 11-9ساله شهرستان بندر ماهشهر کارشناسی ارشد 1395/06/29
شکوفه نادری تاثیر شش هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر نورودژنراسیون ،پپتید Aβ1-42 و سیستم آنتی اکسیدانی بافت هیپوکامپ موش صحرایی نر مدل آلزایمری دکتری 1396/07/04
نجمه نجفیان تأثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر برخی شاخص های قلبی- عروقی ، اینترلوکین-6 و اینترلوکین -10 بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان دزفول کارشناسی ارشد 1394/06/24
سرور نیک بین اثرکوتاه و بلندمدت تمرینات HIIT برسطوحBDNF و کورتیزول دانشجویان دختر غیرفعال کارشناسی ارشد 1396/11/30
محمد نوری زاده ارزیابی شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن و مقایسه برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 13تا15سال شهرستان باغملک با نورم استانی و ملی کارشناسی ارشد 1396/07/03
حسن هواسی بررسی تاثیر دو شیوه تمرینی استقامتی تداومی و تناوبی ویژه فوتبالیست ها ( SSG) بر تغییرات مالون دی آلدهید دانشجویان فوتبالیست کارشناسی ارشد 1389/04/08
احمد ولی زاده بررسی و مقایسه اثر تمرینات هوازی دوهفته‌ای و هشت هفته‌ای بر سطوح انسولین و گلوکز پلاسما و حساسیت به انسولین پرسنل مرد شرکت برق منطقه‌ای خوزستان کارشناسی ارشد 1387/01/01