درباره گروه

تاریخچه

 فعالیت های وابسته به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با تأسیس دانشگاه در سال 1334 شروع شد و همواره بخشی از فعالیت های آموزشی دانشجویان به شمار می­رفت ؛ تا اینکه در سال 1353 فعالیت­های آموزشی و فوق برنامه در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی حول محور گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در درون دانشکده علوم تربیتی شکل گرفت. در سال 1354 گروه تربیت بدنی به مرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی تغییر نام داد. در سال 1356 اولین دوره کارشناسی در رشته تربیت بدنی با تعداد 90 دانشجو از طریق امتحان ورودی نظری و عملی ایجاد شد و از آن سال به بعد ، تا به حال هر ساله تعدادی دانشجو پذیرفته و تعدادی فارغ التحصیل می­گردند.

    در سال 1356 مجوز مشروط تأسیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گرفته شد. این دانشکده در سال 1356 علاوه بر دوره کارشناسی ، در دوره کارشناسی ارشد نیز سه دانشجو  پذیرفت. در سال 1358 مجوز تشکیل  گروه روانشناسی ورزشی صادر گردید و این گروه همانند سایر گروه­های دانشگاه، کار خود را شروع کردند. 

 
 

رشته ها و گرایش ها

رشته  رفتار حرکتی درمقطع ارشد شامل 2 گرایش 1-رشدویادگیری2-کنتریل حرکتی می باشد.

دروس ارائه شده

 

ترم اول

واحد

پیش نیاز

ترم دوم

واحد

پیش نیاز

ترم سوم

واحد

پیشنیاز

رایانه پیشرفته

2

 

 

2

تخصیی

اندازه گیری حرکات

2

آزمایشگاه رفتار حرکتی

 

 

زبان تخصصی

2

 

کنترل حرکتی

2

-

سمینار یادگیری حرکتی

2

یادگیری حرکتی پیشرفته

روش های آماری

2

 

یادگیری حرکت پیشرفته

2

عملی تخصصی

سمینار در کنترل حرکتی

2

کنترل حرکتی

روش و طراحهای تحقیق در علوم حرکتی

2

 

رشد حرکتی در طول عمر

2

تخصصی

 

 

 

مبانی عملکرد انسان

2

پایه نظری

آزمایشگاه رفتار حرکتی

2

انتخابی عملی

 

 

 

روانشناسی ورزشی

2

انتخابی

روانشناسی شناختی